ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ (ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ)

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΡΩΝ ΞΥΛΩΝ (ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΗ)
Νομός Λασιθίου
Περιοχή: Κουρούνες

Η Μονή βρίσκεται ανατολικά της οροσειράς του Τιμίου Σταυρού. Ιδρύθηκε το 1653 από τον Ιωάννη Φούσκη. Σήμερα, το κτηριακό συγκρότημα αποτελείται από έναν μονόχωρο ναό με τρούλο, που περιβάλλεται φρουριακά από κελιά και ένα διώροφο ηγουμενικό.

ΠΗΓΗ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ