ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ
Νομός Ζακύνθου

Βρίσκεται σε μια πανοραμική περιοχή του Λαγοπόδου, πολύ κοντά στο Ναό της Αγίας Μαύρας. Ιδρύθηκε το 1962 από τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Γκέλμπεση, Πνευματικό Πατέρα του Ησυχαστηρίου.

Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής και τιμάται στο Γενέσιο της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Η Ιερά Μονή καλείται Παναγία η Ελευθερώτρια.

Η Μονή είναι γυναικεία και ο δρόμος είναι βατός. Η Ιερά Μονή υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου και Στροφάδων. 

Πηγή : www.imzante.gr, Ορθόδοξα Ελληνικά Μοναστήρια του Δημητρίου Θ. Κόκορη

Φωτογραφίες : www.nyxthimeron.com,www.zanteisland.com, www.imzante.gr, google,